Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Let op!

 

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

 

Heeft u al een kind op school?

Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

 

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22

 


Bibliotheek op school: helpt u mee?

08 februari 2019
In de laatste studiedag heeft het team in principe besloten om “De Bibliotheek op school” in huis te halen. Met dit project kunnen de kinderen via een speciale en aantrekkelijke website alle boeken uitzoeken die ze maar willen. Deze boeken worden vervolgens op school afgeleverd en door kinderen geleend om op school of thuis te lezen. Er zal een steeds wisselende collectie boeken op school zijn om in te neuzen en uit te kiezen.
lees meer >>

Staking 15 maart 2019

29 januari 2019
Op 11 januari jl. werd door een aantal onderwijsvak-bonden een landelijke staking aangekondigd. Het water staat het gehele onderwijs aan de lippen. Er is een leerkrachtentekort van basisschool tot universiteit. Dat gaat ten koste van het niveau van het onderwijs dat gegeven wordt. Omdat we bij ziekte van een collega vaak geen vervanging kunnen vinden, moeten we een interne oplossing zoeken. Soms wordt een leraarondersteuner ingezet. Soms worden klassen verdeeld en gaan de kinderen met een pakket aan taken zelfstandig aan het werk in de groep van een andere leerkracht. En soms is het niet mogelijk een oplossing te vinden. Dan wordt er geen onderwijs aan de groep gegeven en ‘sturen we ze naar huis’.
lees meer >>

Uitkomst leerlingtevredenheidsonderzoek

05 oktober 2018
In mei vorig schooljaar hebben we de rapportage van het leerlingtevredenheidsonderzoek ontvangen. Deze rapportage is besproken in het team en het bestuur.
lees meer >>

Foto's maken en gebruiken door school en ouders

09 september 2018
Gelukkig hebben veel ouders gehoor gegeven aan de oproep tijdens de informatieavond om de vragenlijst op Schoudercom in te vullen en daarmee aan te geven of wij foto’s van uw kind intern of extern mogen gebruiken.
lees meer >>

Afwezigheidsmeldingen via SchouderCom

04 september 2018
Op school hebben we de afspraak dat we kinderen bij voorkeur ziekmelden voor 8:10 uur via een berichtje aan de leerkracht op SchouderCom. Sinds deze week is hiervoor een speciale knop beschikbaar.
lees meer >>