Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 Informatieavond voor nieuwe ouders

Op dinsdag 26 november houden we een informatieavond voor ouders die voor de schoolkeuze van hun (eerste) kind staan. De avond begint om 19.30 uur en is rond 21.15 uur afgelopen. Ouders kunnen zich voor deze avond aanmelden door een mail te sturen naar info@degeldershof.nl met als onderwerp "informatieavond november".
De volgende ochtend (woensdag 27 november) is er om 8.45 uur een rondleiding door de school in bedrijf.
Woensdag 15 januari 2020 houden we dezelfde informatieavond nog een keer. Zelfde tijden, zelfde wijze van aanmelding. Ook dan is er de volgende ochtend een rondleiding.
Aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021 moeten voor 1 maart 2020 bij Schoolwijzer binnen zijn en worden allemaal tegelijk in maart gematched met de spelregels.


Wetenschapper gekoppeld aan De Geldershof

25 oktober 2019
Onlangs is bekend geworden welke wetenschappers de Radboud Science Award hebben gekregen. Eén van de drie winnaars is dr. Evan Spruijt met een onderzoek naar hoe kunstmatige cellen kunnen groeien en zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Deze wetenschapper is gekoppeld aan onze school. Groep 6J was aanwezig bij de prijsuitreiking op woensdag 3 oktober.
lees meer >>

Week tegen het pesten

07 oktober 2019
Vorige week hebben we met de “week tegen het pesten” de Gouden Weken afgesloten. In die weken besteedt iedere leerkracht in zijn/haar klas veel tijd aan activiteiten die zorgen voor een goed groepsklimaat. Kinderen moeten weer opnieuw wennen aan elkaar en aan hun nieuwe meester of juf. Soms vindt er een herschikking van rollen en posities plaats. Met allerlei speelse werkvormen proberen we tijdens de Gouden Weken positieve groepsnormen te vestigen. In de “week tegen het pesten” zijn kinderen bezig geweest om een held te zijn, elkaar te helpen en voor elkaar op te komen.
lees meer >>

Uitreiking Radboud Science Award

22 september 2019
De beide groepen 6 van De Geldershof doen mee aan een project onderzoekend leren in samenwerking met de Radboud Universiteit. Donderdag 3 oktober kiest de universiteit drie onderzoekers uit die met hun onderzoek de basisscholen ingaan ( de Science Award). Vier kinderen van groep 6 hebben een onderzoeker geïnterviewd en zijn daarbij gefilmd. Deze film wordt vertoond tijdens de uitreiking van de Science Award. Eén groep 6 van onze school is bij de uitreiking aanwezig.
lees meer >>

Voor wie is de plusgroep

07 september 2019
In iedere groep zitten kinderen die gemakkelijk leren en extra uitdaging nodig hebben zodat ze gemotiveerd blijven om te leren. Voor hen zijn er extra moeilijke opgaven in het reken- en taalboek. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar voor hen, zoals “Rekentijgers” en het plusboek Taal. De eigen groepsleerkracht zorgt voor dit extra aanbod en geeft zo nodig de bijbehorende instructie. De leraarondersteuner kan hierbij ook een rol vervullen.
lees meer >>

De schoolgids

07 september 2019
Eén van de informatiebronnen voor ouders is de schoolgids. Iedere school beschrijft in de schoolgids hoe het onderwijs aan de school is georganiseerd. Vanuit de onderwijsinspectie is een aantal onderwerpen vastgesteld die in elke schoolgids moeten staan. De Geldershof heeft haar schoolgids opgenomen in de website van de school.
lees meer >>