Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 Wie wil Juf Judith vervangen in groep 6?

Judith Offermans is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Haar zwangerschapsverlof gaat in op maandag 20 april en duurt tot de zomervakantie. Op maandag en dinsdag gaat juf Anne Geurts haar vervangen. We zoeken nog een leuke, kundige en enthousiaste leerkracht om de vervanging op woensdag, donderdag en vrijdag op zich te nemen. Heb je interesse of weet je iemand voor deze taak? De volledige vacaturemelding vind je hier.


Voor het eerst naar de basisschool?

Vier jaar worden is een magische leeftijd: uw kind gaat naar de basisschool! Voor ieder kind is dat één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Met het boekje "Zelf doen!" willen we u helpen om uzelf en uw kind voor te bereiden op deze volgende stap naar zelfstandigheid. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich op z'n gemak voelt op school en de ruimte ervaart om zich te ontwikkelen. U kunt het boekje hier  en het inlegvel downloaden. Ook ligt het voor u klaar bij het consultatiebureau.


Aanmelden voor volgend schooljaar

Let op! Is uw kind geboren tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2017?  Dan dient uw kind vóór 1 maart 2020 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2020-2021. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.  Attentie: Er volgt géén herinneringsbrief.  Heeft u al een kind op school? Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2017, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22.
 


Wetenschapper gekoppeld aan De Geldershof

25 oktober 2019
Onlangs is bekend geworden welke wetenschappers de Radboud Science Award hebben gekregen. Eén van de drie winnaars is dr. Evan Spruijt met een onderzoek naar hoe kunstmatige cellen kunnen groeien en zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Deze wetenschapper is gekoppeld aan onze school. Groep 6J was aanwezig bij de prijsuitreiking op woensdag 3 oktober.
lees meer >>

Week tegen het pesten

07 oktober 2019
Vorige week hebben we met de “week tegen het pesten” de Gouden Weken afgesloten. In die weken besteedt iedere leerkracht in zijn/haar klas veel tijd aan activiteiten die zorgen voor een goed groepsklimaat. Kinderen moeten weer opnieuw wennen aan elkaar en aan hun nieuwe meester of juf. Soms vindt er een herschikking van rollen en posities plaats. Met allerlei speelse werkvormen proberen we tijdens de Gouden Weken positieve groepsnormen te vestigen. In de “week tegen het pesten” zijn kinderen bezig geweest om een held te zijn, elkaar te helpen en voor elkaar op te komen.
lees meer >>

Uitreiking Radboud Science Award

22 september 2019
De beide groepen 6 van De Geldershof doen mee aan een project onderzoekend leren in samenwerking met de Radboud Universiteit. Donderdag 3 oktober kiest de universiteit drie onderzoekers uit die met hun onderzoek de basisscholen ingaan ( de Science Award). Vier kinderen van groep 6 hebben een onderzoeker geïnterviewd en zijn daarbij gefilmd. Deze film wordt vertoond tijdens de uitreiking van de Science Award. Eén groep 6 van onze school is bij de uitreiking aanwezig.
lees meer >>

Voor wie is de plusgroep

07 september 2019
In iedere groep zitten kinderen die gemakkelijk leren en extra uitdaging nodig hebben zodat ze gemotiveerd blijven om te leren. Voor hen zijn er extra moeilijke opgaven in het reken- en taalboek. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar voor hen, zoals “Rekentijgers” en het plusboek Taal. De eigen groepsleerkracht zorgt voor dit extra aanbod en geeft zo nodig de bijbehorende instructie. De leraarondersteuner kan hierbij ook een rol vervullen.
lees meer >>

De schoolgids

07 september 2019
Eén van de informatiebronnen voor ouders is de schoolgids. Iedere school beschrijft in de schoolgids hoe het onderwijs aan de school is georganiseerd. Vanuit de onderwijsinspectie is een aantal onderwerpen vastgesteld die in elke schoolgids moeten staan. De Geldershof heeft haar schoolgids opgenomen in de website van de school.
lees meer >>