Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Let op!

 

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

 

Heeft u al een kind op school?

Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

 

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22

 


Onze vertrouwenspersonen

05 maart 2018
Graag stellen wij ons even aan u voor. Vanaf 1 januari zijn wij de externe vertrouwenspersonen voor kinderen, ouders en medewerkers van De Geldershof. U kunt bij ons terecht als u klachten hebt rondom agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten en/of discriminatie aangaande de kinderen of jezelf als medewerker.
lees meer >>

Aanpassingen bij Schoolwijzer

15 januari 2018
Ouders die een kind willen aanmelden voor een basisschool in Nijmegen doen dat via het centrale aanmeldsysteem SchoolwijzerNijmegen. Voor het plaatsen van aangemelde kinderen wordt een aantal voorrangsregels gebruikt. Voor de aanmeldingen vanaf 2018-2019 geldt een nieuwe voorrangsregel. Kinderen die de kinderopvang of peuterspeelzaal bezoeken die verbonden is aan de basisschool, hebben voorrang. Dit wordt de 3e voorrangsregel. Voorrang voor broertjes en zusjes blijft de 1e regel, buurtschool blijft de 2e regel. Verbonden aan de Geldershof zijn: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal De Geldershof en De Groene Wereld.
lees meer >>

Het Brede School ondersteuningsteam van De Geldershof

11 november 2017
In het kader van Passend Onderwijs komt op onze school iedere acht weken het Brede School Ondersteuning Team (BSOT) bijeen. In deze bijeenkomst bespreken wij de specifieke ontwikkelbehoeften van sommige kinderen. De ouders van het betreffende kind zijn deelnemers aan de bespreking, evenals zijn/haar leerkracht en eventueel andere begeleiders, bijvoorbeeld van de BSO of de TSO. Verder is de intern begeleider aanwezig, evenals de onderwijsondersteuner, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolverpleegkundige.
lees meer >>

Tips voor ouders met een andere thuistaal

11 november 2017
Voor gezinnen waarbij de thuistaal een andere taal is dan het Nederlands hebben wij een aantal tips: * Wij raden u aan om thuis de taal te spreken die u het beste kent. Dat hoeft niet perse Nederlands te zijn. Het is bijvoorbeeld beter goed Turks met een kind te spreken dan minder goed Nederlands. * De Voorlees Express van de bibliotheek: Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij u thuis om voor te lezen, om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren en te zorgen dat lezen en leesplezier een vaste plek in uw gezin krijgt. * Laat uw kind thuis kijken naar Tv-programma’s waarin Nederlands gesproken wordt. Voor jonge kinderen bijvoorbeeld naar Sesamstraat, voor oudere kinderen naar Nederlandse jeugdseries of het Jeugdjournaal.
lees meer >>

Op tijd beginnen

29 oktober 2017
Om de onderwijstijd van onze kinderen zo goed mogelijk te benutten willen we ’s morgens graag op tijd beginnen. De bedoeling is dat uw kind om 8.30 uur in zijn/haar klas is. Het kost altijd wel een minuut of vijf voordat hij/zij binnen is, jas en tas heeft opgehangen en het lokaal ingelopen is. De juf of meester wil ook graag ieder kind persoonlijk begroeten totdat het half 9 is. Daarom verzoeken we iedereen om in ieder geval uiterlijk 8.25 uur op het schoolterrein te zijn, zodat uw kind niet te laat de klas hoeft binnen te gaan.
lees meer >>