Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Let op!

 

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

 

Heeft u al een kind op school?

Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

 

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22

 


Parkeren en inrijden Lentseveld

18 mei 2018
De verkeersstroom rondom de school is zo ingericht dat de auto’s zoveel mogelijk gescheiden blijven van de fietsers die naar school komen. Fietsers maken gebruik van het Lentseveld en gebruiken de zijingang van het terrein. Het is daarom ongewenst om bij begintijd en eindtijd van de school daar uw auto te parkeren. Komt u met de auto dan kunt u deze kwijt op de parkeerplaatsen rondom de Spil. Het is zelfs mogelijk om helemaal achterin (bij de oude brandweer) uw auto te parkeren.
lees meer >>

Voorrangsituatie Visveldsestraat-Laauwikstraat

18 mei 2018
Een tijdje geleden hebben wij u gemeld dat de voorrangssituatie op de kruising visveldsestraat-laauwikstraat gewijzigd is.
lees meer >>

Onze vertrouwenspersonen

05 maart 2018
Graag stellen wij ons even aan u voor. Vanaf 1 januari zijn wij de externe vertrouwenspersonen voor kinderen, ouders en medewerkers van De Geldershof. U kunt bij ons terecht als u klachten hebt rondom agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten en/of discriminatie aangaande de kinderen of jezelf als medewerker.
lees meer >>

Aanpassingen bij Schoolwijzer

15 januari 2018
Ouders die een kind willen aanmelden voor een basisschool in Nijmegen doen dat via het centrale aanmeldsysteem SchoolwijzerNijmegen. Voor het plaatsen van aangemelde kinderen wordt een aantal voorrangsregels gebruikt. Voor de aanmeldingen vanaf 2018-2019 geldt een nieuwe voorrangsregel. Kinderen die de kinderopvang of peuterspeelzaal bezoeken die verbonden is aan de basisschool, hebben voorrang. Dit wordt de 3e voorrangsregel. Voorrang voor broertjes en zusjes blijft de 1e regel, buurtschool blijft de 2e regel. Verbonden aan de Geldershof zijn: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal De Geldershof en De Groene Wereld.
lees meer >>

Het Brede School ondersteuningsteam van De Geldershof

11 november 2017
In het kader van Passend Onderwijs komt op onze school iedere acht weken het Brede School Ondersteuning Team (BSOT) bijeen. In deze bijeenkomst bespreken wij de specifieke ontwikkelbehoeften van sommige kinderen. De ouders van het betreffende kind zijn deelnemers aan de bespreking, evenals zijn/haar leerkracht en eventueel andere begeleiders, bijvoorbeeld van de BSO of de TSO. Verder is de intern begeleider aanwezig, evenals de onderwijsondersteuner, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolverpleegkundige.
lees meer >>