Informatie

De teksten die u onder deze knop “informatie” vindt komen overeen met de teksten in de schoolgids. In deze websiteversie kunt u regelmatig doorklikken naar meer informatie. In de blauwe balk links ziet u onder “informatie” de hoofdstuktitels van de schoolgids.

Schoolgids 2021-2022


Een woord vooraf

De schoolgids is bedoeld voor ouders die een school zoeken voor hun kind, voor ouders die al een of meer kinderen op onze school hebben en verder voor iedereen die op zoek is naar informatie over De Geldershof.

We laten zien hoe het onderwijs op onze school eruit ziet, wat de ouders van de school mogen verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Door het lezen van deze schoolgids kunnen nieuwe ouders nagaan of het onderwijs op De Geldershof aansluit bij hun ideeën over onderwijs en opvoeding en of onze school een goede school is voor hun kind.

Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op onderwijs en leren. Team, ouders en bestuur hebben deze visie samen ontwikkeld en werken er hard aan om hier steeds meer van te verwezenlijken. In het hoofdstuk 3 wordt beschreven wat de katholieke identiteit van De Geldershof betekent.

Na een kort hoofdstuk 4 met enkele zakelijke gegevens beschrijft hoofdstuk 5 de inhoud van ons onderwijs. Wilt u weten hoe de leerlingenzorg op De Geldershof geregeld is, dan leest u hoofdstuk 6. De organisatie van de school wordt beschreven in hoofdstuk 7. De ouderraad heeft een eigen hoofdstuk 8 in deze schoolgids.

Aan het eind vindt u in hoofdstuk 9 een aantal praktische zaken zoals: namen en adressen, roosters en afspraken op alfabetische volgorde.

De schoolgids is via onze website beschikbaar. Ieder jaar wordt de gids bijgesteld, omdat onze school voortdurend in beweging is. De herziene versie kunt u hier ook downloaden. De webversie is de meest actuele versie.

De inspectie voor het basisonderwijs ziet toe op de inhoud van de schoolgids.

We zouden het op prijs stellen als u ons laat weten wat u van de schoolgids vindt. Mist u bijvoorbeeld bepaalde informatie waarvan u vindt dat deze in de schoolgids vermeld zou kunnen worden, dan horen we dat graag van u.

Het team van Basisschool De Geldershof