Informatie

Onder de knop 'schoolgids' vindt u een link naar de schoolgids. Hierin staat allerlei informatie over onze school. We bespreken onze visie, onze organisatie en hoe de zorg in elkaar steekt. De Medezeggenschapsraad en de ouderraad hebben allebei een eigen hoofdstuk en beschrijven hun rol op onze school.

Onder de knop 'praktische informatie' vindt u de namen en data die in het huidige schooljaar actueel zijn. Wie heeft welke groep, bijvoorbeeld? en wat zijn de vakantiedata van dit jaar?