Medezeggenschapsraadleden
namens het team:   

Danny de Jong

Lieselot Bos                           

Conrad Swanink


namens de ouders:  

 

Brechje van Wijk-Knipping

Akke Daamen

Sharon Peters