Schoolgezondheidsteam De Geldershof
Het schoolgezondheidsteam bestaat uit de schoolarts, de sociaal-verpleegkundige, de doktersassistente en de logopediste. Wilt u contact met één van hen, dan kunt u bellen naar de JGGD, tel. 024-3297297.