Toegang tot het schoolplein
Op het schoolplein is 10 minuten voor aanvang van de lessen toezicht. Dat betekent ’s morgens vanaf 08.20u en ’s middags vanaf 12.50u. In verband met het toezicht op de overblijvende kinderen zal het hek rondom de speelplaats tot 12.50u gesloten zijn en mogen de kinderen die van huis komen niet het schoolplein op. Vanaf 12.50u wordt het toezicht mede verzorgd door teamleden en zijn alle kinderen welkom op het plein. De begeleiders lopen omwille van de herkenbaarheid voor kinderen, allemaal in fel gekleurde hesjes.