Vertrouwenspersoon klachtenregeling

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Onze interne vertrouwenspersoon kan helpen om in contact te komen met de externe vertrouwenspersoon.

Interne contactpersoon:

tel. 024-3233510

Onze externe vertrouwenspersoon:

Wij zijn aangesloten bij de vertrouwenspersonen van GGD Gelderland-Zuid.
Als u klachten hebt rondom agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten en/of discriminatie, en u wilt een extern vertrouwenspersoon raadplegen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GGD: 088-1447144. U wordt dan spoedig gebeld door één van de vier vertrouwenspersonen.
De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, informeert u over welke stappen u zou kunnen zetten om tot de oplossing van uw klacht te komen en kan u ondersteunen bij dit proces door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij een gesprek hierover als u dat wilt.

Belangrijk om te weten over de vertrouwenspersonen:
•    Wat u met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk, tenzij er sprake   is van strafbare feiten.
•    De vertrouwenspersoon is er ter ondersteuning voor u, hij/zij heeft geen andere bindingen met De Geldershof.
•    Hij/zij onderneemt geen actie tenzij u dat zelf wilt.
•    Hij/zij infomeert de directie jaarlijks over mogelijke knelpunten die zijn tegengekomen zonder namen te noemen. Uw privacy blijft gewaarborgd.