Dit zijn de data:
maandag 1 oktober 2018, donderdag 6 december 2019, woensdag 23 januari 2019, woensdag 27 maart 2019 en vrijdag 7 juni 2019.
Komend schooljaar hebben ook de groepen 5 zes vrije vrijdagen. Dit zijn de data:
28 september 2018, 16 november 2018,  18 januari 2019, 15 februari 2019,  5 april 2019 en 21 juni 2019.
Dit is het derde overgangsjaar sinds de invoering van de nieuwe schooltijden in augustus 2016. Ook volgend jaar zijn er vijf of zes vrije vrijdagen, dan voor de groepen 3 t/m 6. Het jaar daarna zal het jaarrooster voor alle groepen 3 t/m 8 hetzelfde worden.