Het komt ook voor dat ouders zelf foto’s maken waar andere kinderen op staan, bijvoorbeeld tijdens het vieren van een verjaardag in de kleuterbouw of tijdens een activiteit waar ouders bij helpen (zoals het schoolreisje). Wij vragen ouders om terughoudend te zijn met het plaatsen van dergelijke foto’s op Facebook e.d.. Staan er andere kinderen op, publiceer zo’n foto dan niet op het internet zonder toestemming. Wij kunnen hier geen verantwoordelijkheid voor nemen, maar wel vragen om zorgvuldigheid.