Hieronder beschrijven we de belangrijkste bevindingen:
>    Onze leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden. Het meest tevreden zijn zij over de sfeer op school en hun sociaal-emotioneel welbevinden. Over de voorzieningen zijn zij veel tevredener dan de meeste kinderen in Nederland.
>    De kinderen geven aan dat ze vriendjes en/of vriendinnetjes hebben en dat ze het groepsdoorbrekend werken erg leuk vinden.
>    Ze vinden het huiswerk niet erg nuttig en vinden de leerstof niet altijd even interessant.
>    Onze leerlingen zijn tevreden over hun leerkracht, maar vinden dat hun juf of meester niet vaak genoeg vertelt wat hij/zij van hun werk vindt.
>    De kinderen vinden dat er niet genoeg leuke boeken zijn. Ze noemen zowel de leesboeken als de leerboeken.
>    In enkele groepen geven veel kinderen aan dat er in hun groep wordt gepest of dat ze zelf worden gepest.
Wat gaan we met deze bevindingen doen?
1.    De leerkrachten gaan met de kinderen het nut van het huiswerk bespreken. We vragen een pabo-student om onderzoek te doen naar dit onderwerp.
2.    We gaan het belangrijke onderwerp feedback geven bespreken op de studiedag van januari.
3.    We zijn bezig met de invoering van de methode Blink voor wereldoriëntatie. Deze methode werkt niet met boeken maar met het digibord. We kunnen hiermee ook thematisch werken en de kinderen meer onderzoekend laten leren.
 
We hopen dat ze daarmee de leerstof interessanter gaan vinden en minder ontevreden worden over hun leerboeken.
4.    Wat de leesboeken betreft onderzoeken we of we in zee willen gaan met “De biep op school”. Daarmee krijgen de kinderen de beschikking over een onbeperkt aantal interessante lees- en studieboeken.
5.    In enkele groepen nemen we de Pesttest af om beter in beeld te krijgen wat er speelt aan pestproblematiek. Onze antipestcoordinator Ingrid Hopstaken ondersteunt de betreffende leerkrachten bij het aanpakken van deze problematiek.
We zijn erg benieuwd of onze inspanningen zullen leiden tot een nog grotere tevredenheid van onze leerlingen!
(Momenteel zijn we bezig om de rapportage van het oudertevredenheidsonderzoek te bestuderen. We zullen daar op een later moment verslag van doen.)