Hoe zit het met schermtijd en uw kinderen?
Beste ouders/verzorgers in Nijmegen-Noord,

Steeds meer mensen, jong en oud(er), gebruiken dagelijks een smartphone, tablet of gamecomputer. Deze apparaten zijn handig en geven plezier. Er zijn echter niet alleen voordelen. Zorgprofessionals zien steeds meer sociale, psychische en lichamelijke klachten die samen lijken te hangen met de tijd die men achter een scherm doorbrengt. De projectgroep Schermtijd in Nijmegen-Noord doet onderzoek naar de effecten van de tijd die kinderen doorbrengen achter een beeldscherm. Onder beeldschermen verstaan we televisie, (game)computer, tablet en smartphone. Om  een goede indruk te krijgen van de omgang met beeldschermen in de regio hebben wij een enquête opgesteld die u volledig geanonimiseerd en vertrouwelijk kunt invullen. Door uw input krijgen wij een completer beeld van de goede en minder goede effecten van beeldschermgebruik in onze regio. Het uiteindelijke doel van het project is het bevorderen van de samenwerking tussen  zorgverleners in uw regio op het gebied van schermtijd-gerelateerde klachten. Wij hopen van harte dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Hiervoor vragen wij 5 à 10 minuten van uw tijd. U gaat naar de enquête met de volgende link: https://goo.gl/AHRjNc. Mocht u vragen hebben kunt u altijd mailen naar: schermtijdnijmegennoord@gmail.com.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Projectgroep Schermtijd Nijmegen-Noord
Jan Derksen, Berrie Gerrits, Sander Pas & Mieke Govers