Dezelfde praktijken vinden ook plaats in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en Universiteit. De hele onderwijssector vraagt daarom om meer financiële middelen, zodat leerkrachten aangetrokken en opgeleid kunnen worden.
Uit de reacties in de ouderenquête blijkt dat veel ouders de groepen op onze school te groot vinden. Dat is niet alleen op onze school het geval. Het onderwijs kampt met overvolle klassen, waarin leerkrachten nauwelijks toekomen aan de hoge verwachtingen die ouders hebben met betrekking tot individuele begeleiding, extra uitdaging en andere leer- en gedragsproblemen. Dat is op te lossen door de groepen te verkleinen. Maar ook daarvoor is meer geld nodig om leerkrachten aan te stellen en op te leiden.
Maar dan moeten die studenten er wel zijn. Het is daarom belangrijk dat de jongeren van nu willen kiezen voor een baan in het onderwijs. Daarvoor moet het onderwijs weer een aantrekkelijk alternatief worden. Een plek waar je je als leerkracht kunt ontwikkelen en niet voortdurend onder teveel werkdruk gebukt gaat.
Als de onderhandelende partijen er de komende weken niet uitkomen, zal de landelijke actie plaatsvinden op vrijdag 15 maart a.s. Onze school is dan gesloten. Wij staken dan voor goed onderwijs aan uw kinderen. Nu en in de toekomst.