Ik heb besloten niet aan deze actie deel te nemen, omdat ik het naar huis sturen van groepen tot een minimum wil beperken. Het zal af en toe nodig zijn, maar het zal alleen gebeuren als er geen andere oplossing voor handen is. Wel zal ik op de landelijke actiedag van 15 maart met een groot deel van het Geldershofteam naar Den Haag reizen om op het Malieveld actie te voeren voor goed onderwijs voor uw kind, nu en in de toekomst. Voor onderwijs in kleinere groepen, waarin leerkrachten toekomen aan de hoge verwachtingen van ouders en van henzelf met betrekking tot individuele begeleiding, extra uitdaging en andere leer- en gedragsproblemen. Voor onderwijs dat aantrekkelijk is om in te werken, met goede voorzieningen, een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Zodat werken in het onderwijs een aantrekkelijk alternatief wordt voor jonge mensen die voor hun loopbaankeuze staan.