Met het project komt er ook jaarlijks een bibliotheekmedewerker in elke groep vertellen wat de mooiste (nieuwe) boeken zijn. De school maakt een leesplan om het lezen bij kinderen op school en thuis te bevorderen. Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze gaan lezen en hoe groter hun woordenschat wordt. Daarnaast is lezen net zoiets als “in de huid van een ander kruipen”. Je leert wat er in anderen omgaat, hoe zij zich voelen en wat ze vinden. Allemaal heel belangrijke zaken voor het schoolsucces, het leerplezier en de sociale vaardigheid van kinderen. Ook leren de kinderen in het project om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
Belangrijk is dat er dagelijks momenten zijn waarop kinderen boeken kunnen inleveren, ruilen en lenen. Daarvoor hebben we ouders nodig. We hebben de ouderraad gevraagd om dit te organiseren. Een tweede factor voor succes is het vergaren van financiën; het is namelijk een duur project. Hiermee is één van onze ondernemende ouders bezig.
Binnenkort zal de ouderraad een onderzoek starten om te kijken of er onder de ouders voldoende animo is om hier aan mee te werken.