Natuurlijk zijn wij trots op dit resultaat. Tegelijkertijd weten we dat zo’n cijfer niet alles zegt. Scholen kunnen ook mooie resultaten bereiken op andere terreinen dan die
waar op getoetst wordt. Wij denken dat onze school bijvoorbeeld ook goed presteert op pedagogisch klimaat.
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar https://www.bright.nl/scholentest2019?_format=html_body (Android) of https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl