De ouders zijn over het algemeen tevreden over De Geldershof. Over de leerkracht en de sfeer op school zijn de ouders zeer tevreden. Men vindt dat er goed les wordt gegeven.
Ten opzichte van de meting in 2015 scoort De Geldershof sterk hoger op het hoofdaspect “schoolleiding/directie” en is daarmee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Op het hoofdaspecten “voorzieningen en sociaal-emotioneel” scoort de school lager dan de vorige keer, maar nog altijd goed en redelijk goed. De overige hoofdaspecten zijn gelijk gebleven. Bij voorzieningen is de tevredenheid met de ICT-middelen het laagst.
Ouders geven aan dat de school te veel waarde hecht aan het toetsen, dat hun kind te vaak wordt getoetst en dat hun kind regelmatig last heeft van zenuwen als er een toets moet worden gemaakt.
Binnen het hoofdaspect “begeleiding” geven veel ouders aan dat ze matig tevreden zijn over de aandacht voor  leer-, gedrags- en motivatieproblemen, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Daarnaast hebben ze de indruk dat leerlingen die goed kunnen leren onvoldoende worden uitgedaagd en dat de school onvoldoende aandacht heeft voor de talenten van leerlingen. Deze onvrede hangt er waarschijnlijk mee samen met dat veel ouders het aantal leerlingen in de groep te groot vinden.
De waardering van ouders over het antipestbeleid van de school is groter dan landelijk gemiddeld. Bijna alle ouders weten dat de school een antipestprotocol heeft. Slechts weinig ouders geven aan dat hun kind wel eens gepest wordt of dat er gepest wordt in de groep van hun kind. In drie groepen wordt hier hoger op gescoord.
Bij de aanpassing van de schooltijden in 2016 is afgesproken dat de ouders in het tevredenheidsonderzoek gevraagd wordt naar hun tevredenheid met de schooltijden. De ouders zijn hierover matig tevreden en minder tevreden dan het landelijk gemiddelde.
Uit de scores op loyaliteit blijkt dat er veel tevreden en betrokken ouders zijn die hun enthousiasme over de school delen met anderen. Ouders kiezen de school vanwege de klassikale aanpak, de nabijheid van de school, de sfeer op school en het feit dat kinderen uit de buurt naar dezelfde school gaan. Ze noemen de school gezellig, kindvriendelijk, goed georganiseerd, veilig en schoon.