Onlangs hebben alle schoolmedewerkers richtlijnen ontvangen in het kader van de privacy. Daarin staan bijvoorbeeld aanwijzingen over het zorgvuldig omgaan met documenten met persoonsgegevens. USB-sticks mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van bijv. rapporten. Alle mappen waar persoonsgegevens van kinderen in zitten moeten in afgesloten kasten worden bewaard.
Met de bedrijven die via computerprogramma’s over persoonsgegevens van onze school beschikken (bijvoorbeeld namen en leerresultaten) is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Daarin is vastgelegd dat deze gegevens alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor zij aangeleverd of verwerkt zijn.