Met goed en praktisch natuur- en milieu onderwijs krijgen onze kinderen de kennis, vaardigheden én de wil om op latere leeftijd bij te dragen aan een groen, duurzaam en leefbaar Nijmegen. Deze streep door de ondersteuning aan natuur en milieu onderwijs moet de voormalig Green Capital van Europa 2018 en toekomstig klimaatneutrale stad Nijmegen niet willen. Daarom is er een online petitie gestart waarmee iedereen kan aangeven dat een leefbare groene stad niet zonder bijbehorend onderwijs kan. De petitie is hier te vinden: https://natuurenmilieuonderwijs.petities.nl. Wij hebben namens de school een protestbrief naar de gemeente gestuurd.