De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, informeert u over welke stappen u zou kunnen zetten om tot de oplossing van uw klacht te komen en kan u ondersteunen bij dit proces door bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij een gesprek hierover als u dat wilt.
Belangrijk om te weten over de vertrouwenspersonen:
•    Wat u met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk, tenzij er sprake   is van strafbare feiten.
•    De vertrouwenspersoon is er ter ondersteuning voor u, hij/zij heeft geen andere bindingen met De Geldershof.
•    Hij/zij onderneemt geen actie tenzij u dat zelf wilt.
•    Hij/zij infomeert de directie jaarlijks over mogelijke knelpunten die zijn tegengekomen zonder namen te noemen. Uw privacy blijft gewaarborgd.
Deze informatie is ook te vinden op onze website. U typt in de zoekfunctie de woorden extern vertrouwenspersoon in en vindt dan dezelfde tekst als hierboven.