De leerkracht voert in de derde schoolweek een gesprek met ieder kind en ook het kennismakingsgesprek met de ouders helpt hem of haar om de leerlingen beter te kennen en te begrijpen. Elke groep stelt zijn eigen omgangsregels op. We zullen deze met u als ouders delen via het groepsblog van uw kind. De gouden weken worden afgesloten met de week tegen het pesten. De antipestvlaggen die aan het gebouw hangen zijn het symbool van de Gouden weken.