8.30 uur: de kleuterjuffen komen naar buiten om hun kinderen op te halen. Ouders wachten op het voetbalveld of op het houtsnipperveld onder de bomen en gaan zover mogelijk naar achteren staan. Er is eenrichtingverkeer, de poort aan Lentseveldzijde is ingang, de poort aan Spilzijde is uitgang. Dit geldt ook bij het ophalen.  
12.00 uur: Ouders van kleuters die tussen de middag thuis eten, wachten op het voetbalveld. De ouders van de Kikkerpoel wachten op de fietsparkeerplaats bij het hek aan Lentseveldzijde. De ouders van de Bijenkorf wachten op de fietsparkeerplaats bij de brandtrap aan de Spilzijde. De kleuterjuffen brengen de kinderen naar buiten. Op woensdag is dit om 12.35 uur. Ouders van kinderen van groep 3 t/m 5 wachten buiten de hekken. Spreek met uw kind af waar u staat. Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan liefst zelfstandig naar huis.  
13.00 uur: Ouders van kleuters brengen hun kind naar de buitendeur van hun klas.
15.00 uur: Kinderen van groep 3 t/m 8 komen naar buiten om naar huis te gaan. Ouders wachten buiten de hekken.
15.05 uur: De kleuterjuffen komen met hun klas naar buiten. Kinderen die hun ouder zien gaan er naartoe. Kind en ouder verlaten het schoolplein door het hek aan de Spilzijde. De ouders van de Kikkerpoel en de Bijenkorf wachten op dezelfde plek als bij 12.00 uur staat beschreven.  
Vrijdag om 12.00 uur: I.v.m de pauze van de midden- en bovenbouw kunnen de kleuters niet op het plein worden opgehaald maar staan de leerkrachten met de kinderen om 12 uur op de volgende plekken: Ingrid bij de poort aan Lentseveldzijde (waar ouders normaal gesproken het plein op komen), Carla bij de ingang van de fietsenstalling aan Lentseveldzijde, en Pétranne/Pia bij de brandtrap bij de fietsenstalling achter de school.