Buurtteams Jeugd en Gezin
Sinds 1 juli 2021 nemen de Buurtteams Jeugd en Gezin de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam over als het gaat om kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor ondersteuning kunnen ouders, jongeren en kinderen terecht bij het Buurtteam Jeugd en Gezin in het eigen stadsdeel. Bijvoorbeeld bij pesten, eenzaamheid, een scheiding, huiselijk geweld, geldproblemen of voor hulp bij opvoeden.Je neemt contact op via de mail (noord@buurtteamsjeugdengezin.nl). Dan volgt een kennismakingsgesprek en daarna wordt meteen hulp geboden. Wie ondersteuning krijgt van het Buurtteam Jeugd en Gezin, krijgt een vaste contactpersoon. Op deze manier weet één professional  wat er speelt en hoeft het gezin zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. Ook wanneer extra hulp nodig is vanuit een andere organisatie zorgt de gezinswerker dat alle ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is.