Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Aanmelden voor 1 maart 2021

Kinderen die in het schooljaar 2021-2022 vier jaar worden, moeten voor 1 maart a.s. aangemeld worden via de website www.schoolwijzernijmegen.nl. Na 1 maart worden alle aanmeldingen gematched met de spelregels. Eind maart krijgen de ouders een plaatsingsbrief. In deze brief staat of uw kind geplaatst is op de school van uw 1e, 2e of 3e voorkeur. Na ontvangst van de plaatsingsbrief neemt u contact op met de school om te bevestigen dat u van de plaats gebruik wilt maken. Daarna begint de aanmeldingsprocedure bij de school.
Ook in mei, juni, augustus, september en november zijn er plaatsingsrondes. Maar meestal zijn in maart alle beschikbare plaatsen al verdeeld.
Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben krijgen een voorrangsplaats, maar alleen als zij in maart zijn aangemeld.


Voor het eerst naar de basisschool?

Vier jaar worden is een magische leeftijd: uw kind gaat naar de basisschool! Voor ieder kind is dat één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Met het boekje "Zelf doen!" willen we u helpen om uzelf en uw kind voor te bereiden op deze volgende stap naar zelfstandigheid. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich op z'n gemak voelt op school en de ruimte ervaart om zich te ontwikkelen. U kunt het boekje hier  en het inlegvel downloaden. Ook ligt het voor u klaar bij het consultatiebureau.


Berichten op onze website

16 juli 2021
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Jaarsluiting en jaaropening

06 juli 2021
We blazen het schooljaar op donderdag 15 juli gedurende de lesuren (helaas nog zonder ouders) op een leuke wijze uit. Hoe?Dat is nog een verrassing voor de kinderen.Voor de jaaropening verwachten wij iedereen op maandag 30 augustus om 8.25 uur op het schoolplein.
lees meer >>

Opvolger Joy benoemd

10 juni 2021
Met veel plezier en met trots laten we u graag weten dat Barbara Keijzers per 16 augustus de nieuwe directeur van De Geldershof wordt. Samen met het team en de medezeggenschapsraad heeft het bestuur in een aantal sessies het profiel voor de nieuwe directeur opgesteld. Ook hebben we een externe partij gevraagd om een advies over wat voor een directeur past bij De Geldershof. Met al deze informatie is, wederom gezamenlijk, een wervings- en vacaturetekst opgesteld die begin dit jaar uitgezet is. Misschien heb je die wel voorbij zien komen.
lees meer >>

Barbara stelt zich voor

10 juni 2021
Beste kinderen, ouders/verzorgers en team van De Geldershof, "Wat een leuke school en wat een mooie uitdaging!" was mijn eerste reactie toen ik via B&T werving en selectie de vacature schoolleider van De Geldershof ontving. Ondanks dat ik op een fijne werkplek zit op dit moment, kon ik de vacature niet naast mij neerleggen. Graag stel ik mij aan jullie/u voor. Mijn naam is Barbara Keijzers en met ingang van het nieuwe schooljaar mag ik de nieuwe schoolleider van De Geldershof zijn.
lees meer >>

Wat een mooi circusfeest

10 juni 2021
Het heeft de schoolreiscommissie heel wat hoofdbrekens gekost om een goed alternatief te bedenken voor de schoolreis, maar het resultaat mocht er zijn.
lees meer >>