Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 Berichten op onze website

31 oktober 2019
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Voor wie is de plusgroep

07 september 2019
In iedere groep zitten kinderen die gemakkelijk leren en extra uitdaging nodig hebben zodat ze gemotiveerd blijven om te leren. Voor hen zijn er extra moeilijke opgaven in het reken- en taalboek. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar voor hen, zoals “Rekentijgers” en het plusboek Taal. De eigen groepsleerkracht zorgt voor dit extra aanbod en geeft zo nodig de bijbehorende instructie. De leraarondersteuner kan hierbij ook een rol vervullen.
lees meer >>

De schoolgids

07 september 2019
Eén van de informatiebronnen voor ouders is de schoolgids. Iedere school beschrijft in de schoolgids hoe het onderwijs aan de school is georganiseerd. Vanuit de onderwijsinspectie is een aantal onderwerpen vastgesteld die in elke schoolgids moeten staan. De Geldershof heeft haar schoolgids opgenomen in de website van de school.
lees meer >>

Nieuwe helden groep in 8

25 augustus 2019
In groep 8 doen we er in de gouden weken nog een schepje bovenop. Dit wordt het laatste schooljaar voor deze kinderen en we willen graag dat het voor hen een mooie afsluiting van hun basisperiode wordt. Daarom hebben we Hero Town NL ingeschakeld. Dit is een stichting die kinderen helpt zich te ontwikkelen tot empathische, betrokken en actieve burgers. In het Nieuwe Heldenproject geven zij kinderen met behulp van vijf lessen de kennis en vaardigheden om zich als Held in te zetten.
lees meer >>

Petitie Natuur- en Milieu Educatie (NME)

25 augustus 2019
In de zomernota 2019 verwoordt gemeente Nijmegen haar hoge ambities op het gebied van groen, leefbaarheid en een klimaatbestendige stad. In diezelfde tekst kondigt zij echter ook aan, dat de NME ondersteuning aan het onderwijs met de helft wordt wegbezuinigd. Hiermee vervalt het huidige maatwerk aan ondersteuning voor natuur- en milieu educatie in Nijmegen en wordt de service niet meer dan een digitaal boekingssysteem.
lees meer >>