Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 Wie wil Juf Judith vervangen in groep 6?

Judith Offermans is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Haar zwangerschapsverlof gaat in op maandag 20 april en duurt tot de zomervakantie. Op maandag en dinsdag gaat juf Anne Geurts haar vervangen. We zoeken nog een leuke, kundige en enthousiaste leerkracht om de vervanging op woensdag, donderdag en vrijdag op zich te nemen. Heb je interesse of weet je iemand voor deze taak? De volledige vacaturemelding vind je hier.


Voor het eerst naar de basisschool?

Vier jaar worden is een magische leeftijd: uw kind gaat naar de basisschool! Voor ieder kind is dat één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Met het boekje "Zelf doen!" willen we u helpen om uzelf en uw kind voor te bereiden op deze volgende stap naar zelfstandigheid. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich op z'n gemak voelt op school en de ruimte ervaart om zich te ontwikkelen. U kunt het boekje hier  en het inlegvel downloaden. Ook ligt het voor u klaar bij het consultatiebureau.


Aanmelden voor volgend schooljaar

Let op! Is uw kind geboren tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2017?  Dan dient uw kind vóór 1 maart 2020 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2020-2021. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl.  Attentie: Er volgt géén herinneringsbrief.  Heeft u al een kind op school? Dan hebben broers/zussen geboren tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2017, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.
Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22.
 


Berichten op onze website

29 februari 2020
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Nieuwe externe vertrouwenspersoon

04 februari 2020
Met ingang van 1 januari 2020 zijn we aangesloten bij de vertrouwenspersonen van GGD Gelderland-Zuid. Als u klachten hebt rondom agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten en/of discriminatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de directeur of bij het bestuur. U kunt ook onze interne contactpersoon raadplegen. Dit is Gerrie-Anne Broekman. Zij kan u zo nodig in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. U kunt ook rechtstreeks een extern vertrouwenspersoon raadplegen. Daartoe neemt u telefonisch contact op met het secretariaat van de GGD: 088-1447330. U wordt dan spoedig gebeld door één van de vier vertrouwenspersonen van de GGD.
lees meer >>

Inloop jeugdverpleegkundige

04 februari 2020
Ik ben Rianne van Schaik, jeugdverpleegkundige verbonden aan De Geldershof. Ik houd maandelijks een inloopspreekuur in de hal van 08.20 – 08.45 uur. De data voor de komende periode zijn: Woensdag 5 februari 2020 Woensdag 4 maart 2020 Woensdag 15 april 2020 Woensdag 27 mei 2020 Woensdag 10 juni 2020
lees meer >>

Avondmarkten en open dagen voortgezet onderwijs

16 november 2019
Dinsdagavond 10 december houden we een informatieavond over het voortgezet onderwijs. De ouders van de groepen 7 en 8 worden daarvoor uitgenodigd. Vanaf half januari organiseert het voortgezet onderwijs haar jaarlijkse avondmarkten. Op het Citadel College is de avondmarkt op dinsdag 28 januari.
lees meer >>

Voor wie is de plusgroep

07 september 2019
In iedere groep zitten kinderen die gemakkelijk leren en extra uitdaging nodig hebben zodat ze gemotiveerd blijven om te leren. Voor hen zijn er extra moeilijke opgaven in het reken- en taalboek. Daarnaast zijn er materialen beschikbaar voor hen, zoals “Rekentijgers” en het plusboek Taal. De eigen groepsleerkracht zorgt voor dit extra aanbod en geeft zo nodig de bijbehorende instructie. De leraarondersteuner kan hierbij ook een rol vervullen.
lees meer >>