Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Op zoek naar een basisschool in Lent?

Op dinsdag 23 november 2021 en woensdag 19 januari 2022 is er op onze school een informatieavond voor nieuwe ouders. De avond begint om 19.30u en eindigt om 21.15u.
De avond bestaat uit 2 delen. U krijgt o.a. informatie over onze visie, ons schoolsysteem en over de aanmelding van nieuwe leerlingen. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij het onderwijs dat aan onze kleuters gegeven wordt. Uiteraard is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. De informatieavond is bedoeld voor alle nieuwe leerlingen. Mocht uw kind instromen in groep 3 t/m 8, dan is het mogelijk om alleen deel te nemen aan het informatiedeel over onze visie.

Bij interesse kunt u inschrijven via info@degeldershof.nl (met vermelding van naam en aantal personen).


Het team van De Geldershof staat al weer klaar voor de start van het nieuwe schooljaar


Aanmelden voor 1 maart 2022

Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 vier jaar worden, moeten voor 1 maart a.s. aangemeld worden via de website www.schoolwijzernijmegen.nl. Na 1 maart worden alle aanmeldingen gematched met de spelregels. Eind maart krijgen de ouders een plaatsingsbrief. In deze brief staat of uw kind geplaatst is op de school van uw 1e, 2e of 3e voorkeur. Na ontvangst van de plaatsingsbrief neemt u contact op met de school om te bevestigen dat u van de plaats gebruik wilt maken. Daarna begint de aanmeldingsprocedure bij de school.
Ook in mei, juni, augustus, september en november zijn er plaatsingsrondes. Maar meestal zijn in maart alle beschikbare plaatsen al verdeeld.
Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben krijgen een voorrangsplaats, maar alleen als zij in maart zijn aangemeld.


Voor het eerst naar de basisschool?

Vier jaar worden is een magische leeftijd: uw kind gaat naar de basisschool! Voor ieder kind is dat één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Met het boekje "Zelf doen!" willen we u helpen om uzelf en uw kind voor te bereiden op deze volgende stap naar zelfstandigheid. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich op z'n gemak voelt op school en de ruimte ervaart om zich te ontwikkelen. U kunt het boekje hier  en het inlegvel downloaden. Ook ligt het voor u klaar bij het consultatiebureau.


De schoolgids

01 juli 2022
Eén van de informatiebronnen voor ouders is de schoolgids. Iedere school beschrijft in de schoolgids hoe het onderwijs aan de school is georganiseerd. Vanuit de onderwijsinspectie is een aantal onderwerpen vastgesteld die in elke schoolgids moeten staan. De Geldershof heeft haar schoolgids opgenomen in de website van de school.
lees meer >>

Berichten op onze website

30 september 2021
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Lentseveld vrij houden voor fietsers

07 september 2021
Veel ouders en kinderen komen met de fiets naar school en betreden het schoolterrein via de straat aan de rechterkant van ons schoolgebouw, het Lentseveld genaamd. In die straat is het daarom altijd een drukte van belang met fietsende kinderen en hun ouders. Voor de veiligheid van de kinderen vragen we aan degenen die hun (oppas)kind met de auto brengen om deze straat niet in te rijden en daar niet te parkeren. Dit is geen verkeersmaatregel, maar wel een richtlijn van de school.
lees meer >>

De Gouden Weken

06 september 2021
De komende weken staan in het teken van (hernieuwde) kennismaking en aandacht voor een positief groepsklimaat. In alle groepen wordt gewerkt aan een fijne, sociaal veilige en gezellige sfeer in de groep en op school. De juf/meester en de kinderen leren elkaar kennen.
lees meer >>

Brengen en halen

06 september 2021
Vanaf komende week gelden de volgende afspraken voor het brengen en halen: 8.20 uur: de kinderen van groep 3 t/m 8 mogen naar binnen. Zij moeten om 8.30 uur binnen zijn. De ouders van groep 3 t/m 5 blijven buiten het plein. De kinderen van groep 6 t/m 8 komen liefst zelfstandig naar school.
lees meer >>