Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Let op!

 

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

 

Heeft u al een kind op school?

Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

 

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22

 


Berichten op onze website

31 maart 2019
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Schoolscore RTL nieuws

23 februari 2019
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en vergeleken. RTL Nieuws heeft daarbij de scores op de eindtoets van de afgelopen 3 jaar omgezet naar een cijfer en daarbij rekening gehouden met de leerlingpopulatie van de school. Het Nederlands gemiddelde is een 7. De Geldershof heeft het cijfer 7,7 gekregen. Daarmee presteert onze school beter dan je op grond van onze leerlingpopulatie zou mogen verwachten.
lees meer >>

Actieweek investeren in onderwijs

23 februari 2019
De week na de carnavalsvakantie is de landelijke actieweek “investeer in onderwijs”. Met acties hopen we de politieke partijen voor de Statenverkiezingen te bewegen om meer te investeren in het onderwijs zodat werken in het onderwijs weer aantrekkelijk wordt. Met een concurrerend salaris en een lagere werkdruk.
lees meer >>

Geldershof got talent

08 februari 2019
Het is inmiddels een traditie van onze school: de wedstrijd “Geldershof got talent” op vrijdagmiddag voor het carnavalsweekend. Deze wedstrijd wordt helemaal georganiseerd en gepresenteerd door kinderen van groep 8.
lees meer >>

Actie basisschooldirecteuren

08 februari 2019
Deze week werden alle basisschooldirecteuren opgeroepen actie te voeren tegen het lerarentekort en vóór meer aandacht voor de complexe taak van basisschooldirecteur. De actie hield in dat directeuren geen invaller zouden zoeken voor het geval een leerkracht zich in deze week ziek zou melden. In plaats daarvan zouden de kinderen van de betreffende groep naar huis worden gestuurd.
lees meer >>