Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 


Let op!

 

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 1 juni 2016?

Dan dient uw kind vóór 1 maart 2019 aangemeld te worden bij Schoolwijzer, voor het schooljaar 2019-2020. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. Er volgt géén herinneringsbrief.

 

Heeft u al een kind op school?

Dan hebben broers/zussen, alleen bij aanmelding vóór 1 maart, de garantie op plaatsing op dezelfde school.

 

Met vragen kunt u terecht bij Schoolwijzer via 024-360 20 22

 


Berichten op onze website

12 juli 2019
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Teamscholing hoogbegaafdheid

14 april 2019
Volgend schooljaar gaat het team van De Geldershof een scholing van zes bijeenkomsten volgen over hoogbegaafdheid. We hopen hiermee beter te worden in het signaleren van hoogbegaafde kinderen en het afstemmen van ons onderwijs op hun behoeften.
lees meer >>

Privacywetgeving en Schoudercom

29 maart 2019
De algemene verordening gegevensverwerking (Europese wetgeving) heeft ook onze school tot de nodige acties aangezet. U weet bijvoorbeeld al dat u als ouder via Schoudercom dient aan te geven hoe de school met beeldmateriaal van uw kind moet omgaan. Als ouders deze vragenlijst niet invullen mogen wij geen foto’s van hun kind ophangen in de school of verspreiden bijv. via de klassenmail of groepsblog. De gegevens die u via Schoudercom kunt vinden over kinderen of hun ouders, is door de ouders zelf op Schoudercom gezet. Daarmee bepalen zij zelf dat deze gegevens bekend mogen zijn bij andere ouders en/of schoolmedewerkers.
lees meer >>

Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek

18 maart 2019
Eind vorig schooljaar hebben we een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. De vragenlijst is ingevuld door 103 ouders, dit is een respons van 36%. We bedanken deze ouders voor hun waardevolle input. De rapportage van het onderzoek is na de zomer aangeleverd en inmiddels besproken in het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.
lees meer >>

Schoolscore RTL nieuws

23 februari 2019
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en vergeleken. RTL Nieuws heeft daarbij de scores op de eindtoets van de afgelopen 3 jaar omgezet naar een cijfer en daarbij rekening gehouden met de leerlingpopulatie van de school. Het Nederlands gemiddelde is een 7. De Geldershof heeft het cijfer 7,7 gekregen. Daarmee presteert onze school beter dan je op grond van onze leerlingpopulatie zou mogen verwachten.
lees meer >>