Welkom op de website van
De Geldershof

Leuk dat u interesse heeft in onze school. Neem een kijkje op de website voor onderwijsinhoudelijke en praktische informatie. Via de menuknoppen in het blauwe vlak links kunt u veel informatie vinden. Wij laten u graag de school zien als de coronamaatregelen hier weer ruimte voor geven. Ouders die 23 november jl. bij de online informatieavond zijn geweest, ontvangen een uitnodiging voor een rondleiding, zodra dit weer mogelijk is. 

Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen. 

Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.
 


Op zoek naar een basisschool in Lent?

Op woensdag 19 januari 2022 is er op onze school een (online) informatieavond voor nieuwe ouders. De avond begint om 19.30u en eindigt om 21.00u.
De avond bestaat uit 2 delen. U krijgt o.a. informatie over onze visie, ons schoolsysteem en over de aanmelding van nieuwe leerlingen. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij het onderwijs dat aan onze kleuters gegeven wordt. Uiteraard is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.
De informatieavond is bedoeld voor alle ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren). Is er sprake van instroom in groep 3 t/m 8, dan is het mogelijk om alleen deel te nemen aan het informatiedeel over onze visie.
Bij interesse kunt u inschrijven via info@degeldershof.nl (met vermelding van naam en aantal personen).

Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie. Indien de avond online moet plaatsvinden sturen wij u een mail met hierin een uitnodigingslink.

 


Dit is het team van de Geldershof


Aanmelden voor 1 maart 2022

Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 vier jaar worden, moeten voor 1 maart a.s. aangemeld worden via de website www.schoolwijzernijmegen.nl. Na 1 maart worden alle aanmeldingen gematched met de spelregels. Eind maart krijgen de ouders een plaatsingsbrief. In deze brief staat of uw kind geplaatst is op de school van uw 1e, 2e of 3e voorkeur. Na ontvangst van de plaatsingsbrief neemt u contact op met de school om te bevestigen dat u van de plaats gebruik wilt maken. Daarna begint de aanmeldingsprocedure bij de school.
Ook in mei, juni, augustus, september en november zijn er plaatsingsrondes. Maar meestal zijn in maart alle beschikbare plaatsen al verdeeld.
Kinderen die al een broertje of zusje op school hebben krijgen een voorrangsplaats, maar alleen als zij in maart zijn aangemeld.


Voor het eerst naar de basisschool?

Vier jaar worden is een magische leeftijd: uw kind gaat naar de basisschool! Voor ieder kind is dat één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Met het boekje "Zelf doen!" willen we u helpen om uzelf en uw kind voor te bereiden op deze volgende stap naar zelfstandigheid. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich op z'n gemak voelt op school en de ruimte ervaart om zich te ontwikkelen. U kunt het boekje hier  en het inlegvel downloaden. Ook ligt het voor u klaar bij het consultatiebureau.


Berichten op onze website

31 januari 2022
Regelmatig verschijnen er nieuwe berichten. De nieuwste berichten staan bovenaan.
lees meer >>

Brengen en halen

13 december 2021
De afspraken voor het brengen en halen: 8.20 uur: de kinderen van groep 3 t/m 8 mogen naar binnen. Zij moeten om 8.30 uur binnen zijn. De ouders van groep 3 t/m 5 blijven buiten het plein. De kinderen van groep 6 t/m 8 komen liefst zelfstandig naar school.
lees meer >>

Het Brede School ondersteuningsteam van De Geldershof

13 december 2021
In het kader van Passend Onderwijs komt op onze school iedere acht weken het Brede School Ondersteuning Team (BSOT) bijeen. In deze bijeenkomst bespreken wij de specifieke ontwikkelbehoeften van sommige kinderen. De ouders van het betreffende kind zijn deelnemers aan de bespreking, evenals zijn/haar leerkracht en eventueel andere begeleiders, bijvoorbeeld van de BSO of de TSO. Verder is de intern begeleider aanwezig, evenals de onderwijsondersteuner, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolverpleegkundige.
lees meer >>

De schoolgids

13 december 2021
Eén van de informatiebronnen voor ouders is de schoolgids. Iedere school beschrijft in de schoolgids hoe het onderwijs aan de school is georganiseerd. Vanuit de onderwijsinspectie is een aantal onderwerpen vastgesteld die in elke schoolgids moeten staan. De Geldershof heeft haar schoolgids opgenomen in de website van de school.
lees meer >>

Schoudercom is ons platform voor informatie en communicatie

13 december 2021
Steeds meer gebruiken we Schoudercom niet alleen voor de communicatie met en tussen ouders en leerkrachten, maar ook als informatiebron. U vindt op Schoudercom de kalender, een overzicht van alle activiteiten in de lopende week, verschillende documenten voor ouders zoals het verlofformulier en het aanmeldformulier. U ziet de groep van uw kind met foto’s van alle medeleerlingen, hun ouders en de meesters/juffen van de groep. Volgende week wordt ook de kalender van het komende schooljaar gepubliceerd. U kunt met de groene menuknop linksboven in Schoudercom uw kind afmelden als het ziek is, een bericht sturen of de gebruikerslijst inzien. In die lijst kunt u bijv. zien wie de leden van de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het bestuur zijn. Rechtsboven kunt u bij mijn gegevens de informatie invullen die u over uzelf wilt delen, meldingen van berichten beheren of aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor intern of extern gebruik. Door rechtsboven in het vakje gebruiker een naam van een kind of een ouder in te typen vindt u alle informatie die de betreffende ouder wil delen over zichzelf en zijn/haar kind. U kunt op voor- of achternaam zoeken.
lees meer >>