Aanmelden

Let op: Aanmelden bij schoolwijzernijmegen.nl vóór 1 maart!


Aanmelden

Als uw kind 2 jaar en 9 maanden oud is, mag u het aanmelden voor een basisschool in Nijmegen. Als het gaat om een eerste kind uit een gezin zult u zich als ouder afvragen op welke school u uw kind in wilt schrijven. In Lent zijn vier basisscholen, waarvan De Geldershof er een is. Informatie over de Geldershof kunt u vinden op onze website, maar u kunt ook een folder en een schoolgids bij de school opvragen. 
In november en januari  is er een algemene informatieavond. Mocht u hierna besluiten dat De Geldershof uw voorkeur heeft, dan kunt u tot aanmelding overgaan.

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt in de gemeente Nijmegen centraal, via de website https://www.schoolwijzernijmegen.nl. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden. Alle aanmeldingen voor de instroom van vierjarigen moeten voor 1 maart voorafgaand aan het schooljaar van instroom binnen zijn. Het centrale aanmeldpunt bepaalt begin maart via een aantal spelregels of er plaats is op de school van uw eerste, tweede of derde voorkeur. Nadat u bericht hebt gekregen over de plaatsing kunt u het inschrijfformulier van de school invullen en inleveren.

Aanmeldingsformulier

U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden. Na invulling (bij voorkeur digitaal) kunt u dit formulier ondertekenen. Het ondertekende formulier kunt u mailen naar de leerlingadministratie: yroelofs@degeldershof.nl, opsturen of afgeven op school. Hierna krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Groepsindeling

Na de definitieve aanmelding in april worden de kinderen in een groep ingedeeld. Bij de verdeling van de kinderen over de groepen houden wij rekening met een aantal criteria, zoals:

  • Geen broertjes en zusjes bij elkaar
  • Een evenwichtige verdeling van jongste en oudste kleuters
  • Een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes
  • Een gelijke verdeling van instromende kleuters per maand


Ouders van instromende kleuters krijgen in mei of juni schriftelijk bericht van de groepsleerkracht bij wie het kind in de groep komt. Tevens worden zij uitgenodigd voor de informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar. Deze avond is voor alle ouders van wie het kind dat schooljaar in de kleutergroep zit of daar in gaat stromen.

Instromen van vierjarigen

Als een kind vier jaar is, mag het de dag na zijn verjaardag op school komen. In de maand december worden vanwege de drukte meestal geen kinderen in de kleutergroep opgenomen. Zij stromen na de kerstvakantie in. Ook na 1 juni komen er doorgaans geen kinderen meer bij in een groep.

Wennen op school

De groepsleerkracht bij wie het kind in de klas komt, neemt voordat het kind 4 jaar wordt schriftelijk of telefonisch contact op met de ouders. Voor de ouders is dit het signaal om een afspraak te maken met de leerkracht. Tevens wordt dan afgesproken wanneer en hoe vaak het kind in de nieuwe groep komt om al vast een beetje te wennen. Doorgaans gaat het om twee dagdelen, een ochtend en een middag.