Indien gewenst kunnen ook anderen uitgenodigd worden voor de bespreking, bijvoorbeeld de logopedist of fysiotherapeut, een gezinsbegeleider of de leerplichtambtenaar. De bespreking wordt voorgezeten door de schooldirecteur.
Er zijn met ingang van dit schooljaar enige wijzigingen in de bemensing van dit team opgetreden. Zo is Coby van de Molengraaf opgevolgd door haar collega Chrisje Herweijer. Bij de vorige nieuwsbrief zat een bijlage waarin zij zichzelf voorstelde.
 Schoolmaatschappelijk werker Eefje Bijlen is langdurig ziek. Zij zal waar nodig vervangen worden door Gerty Backhaus of Mariska Braakhekke.
We hebben een nieuwe onderwijsondersteuner vanuit Stromenland. Haar naam is Roosje en ze stelt zich hieronder voor:
Ik ben Roosje Rooijakkers en werk sinds 23 oktober 2017 als onderwijsondersteuner voor platform Nijmegen (samenwerkingsverband passend onderwijs).  Ik ben als onderdeel van het Brede School Ondersteuningsteam (BSOT) betrokken bij verschillende scholen, waaronder De Geldershof. Daarnaast denk ik soms mee met de IB’ers rond de ondersteuningsvraag van een leerling of een groep. Hiervoor ben ik 14 jaar werkzaam geweest als leerkracht binnen het speciaal onderwijs (cluster 4). Hier heb ik lesgegeven aan leerlingen die vastliepen op het gebied van gedrag binnen het regulier onderwijs. Hierbij is mijn motto altijd geweest: “alles wat aandacht krijgt groeit”, om zo op positieve wijze vorm te geven aan het proces van ieder kind. Ik heb heel veel zin om in mijn nieuwe baan als onderwijsondersteuner mijn  expertise in te zetten en te leren van al het nieuws dat me dit gaat brengen.