~~Het team volgt de komende maanden een cursus om deze kinderen goed te bedienen in de klas.
Een klein deel van deze groep noemen we hoogbegaafd: Zij zijn zeer intelligent, creatief en hongerig naar kennis. Zij denken op een zeer hoog abstractieniveau en stellen diepe vragen. Deze kinderen (landelijk zo’n 2% van alle leerlingen) hebben er behoefte aan om te praten en te leren samen met andere kinderen die op dezelfde manier denken als zij. Voor hen is er de plusgroep. In de plusgroep (één uur per week) krijgen zij uitdagende opdrachten, waarvoor ze veel moeite moeten doen om deze tot een goed einde te brengen. Ze filosoferen samen, bijten zich vast in een onderwerp en laten hun breinen kraken. In de plusgroepen van De Geldershof is plaats voor vier kinderen per leerjaar.
Op onze website kunt u het onlangs bijgestelde protocol voor deelname aan de plusgroep vinden.