Welkom op de website van
De Geldershof

Via de menuknoppen in het blauwe vak links kunt u veel informatie vinden over onze school.
Zoekt u gericht naar een bepaald onderwerp, dan kunt u dit het beste doen door een zoekwoord in het zoekvakje rechtsboven in te vullen.
Informatie over aanmelden vindt u onder de ronde rode knop rechtsboven.

 Informatieavond voor nieuwe ouders

Op dinsdag 26 november houden we een informatieavond voor ouders die voor de schoolkeuze van hun (eerste) kind staan. De avond begint om 19.30 uur en is rond 21.15 uur afgelopen. Ouders kunnen zich voor deze avond aanmelden door een mail te sturen naar info@degeldershof.nl met als onderwerp "informatieavond november".
De volgende ochtend (woensdag 27 november) is er om 8.45 uur een rondleiding door de school in bedrijf.
Woensdag 15 januari 2020 houden we dezelfde informatieavond nog een keer. Zelfde tijden, zelfde wijze van aanmelding. Ook dan is er de volgende ochtend een rondleiding.
Aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021 moeten voor 1 maart 2020 bij Schoolwijzer binnen zijn en worden allemaal tegelijk in maart gematched met de spelregels.


Nieuwe helden groep in 8

25 augustus 2019
In groep 8 doen we er in de gouden weken nog een schepje bovenop. Dit wordt het laatste schooljaar voor deze kinderen en we willen graag dat het voor hen een mooie afsluiting van hun basisperiode wordt. Daarom hebben we Hero Town NL ingeschakeld. Dit is een stichting die kinderen helpt zich te ontwikkelen tot empathische, betrokken en actieve burgers. In het Nieuwe Heldenproject geven zij kinderen met behulp van vijf lessen de kennis en vaardigheden om zich als Held in te zetten.
lees meer >>

Petitie Natuur- en Milieu Educatie (NME)

25 augustus 2019
In de zomernota 2019 verwoordt gemeente Nijmegen haar hoge ambities op het gebied van groen, leefbaarheid en een klimaatbestendige stad. In diezelfde tekst kondigt zij echter ook aan, dat de NME ondersteuning aan het onderwijs met de helft wordt wegbezuinigd. Hiermee vervalt het huidige maatwerk aan ondersteuning voor natuur- en milieu educatie in Nijmegen en wordt de service niet meer dan een digitaal boekingssysteem.
lees meer >>

Het Brede School ondersteuningsteam van De Geldershof

19 mei 2019
In het kader van Passend Onderwijs komt op onze school iedere acht weken het Brede School Ondersteuning Team (BSOT) bijeen. In deze bijeenkomst bespreken wij de specifieke ontwikkelbehoeften van sommige kinderen. De ouders van het betreffende kind zijn deelnemers aan de bespreking, evenals zijn/haar leerkracht en eventueel andere begeleiders, bijvoorbeeld van de BSO of de TSO. Verder is de intern begeleider aanwezig, evenals de onderwijsondersteuner, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolverpleegkundige.
lees meer >>

Op tijd beginnen

19 mei 2019
Om de onderwijstijd van onze kinderen zo goed mogelijk te benutten willen we ’s morgens graag op tijd beginnen. De bedoeling is dat uw kind om 8.30 uur in zijn/haar klas is. Het kost altijd wel een minuut of vijf voordat hij/zij binnen is, jas en tas heeft opgehangen en het lokaal ingelopen is. De juf of meester wil ook graag ieder kind persoonlijk begroeten totdat het half 9 is. Daarom verzoeken we iedereen om in ieder geval uiterlijk 8.25 uur op het schoolterrein te zijn, zodat uw kind niet te laat de klas hoeft binnen te gaan.
lees meer >>

Schoudercom is ons platform voor informatie en communicatie

19 mei 2019
Steeds meer gebruiken we Schoudercom niet alleen voor de communicatie met en tussen ouders en leerkrachten, maar ook als informatiebron. U vindt op Schoudercom de kalender, een overzicht van alle activiteiten in de lopende week, verschillende documenten voor ouders zoals het verlofformulier en het aanmeldformulier. U ziet de groep van uw kind met foto’s van alle medeleerlingen, hun ouders en de meesters/juffen van de groep. Volgende week wordt ook de kalender van het komende schooljaar gepubliceerd. U kunt met de groene menuknop linksboven in Schoudercom uw kind afmelden als het ziek is, een bericht sturen of de gebruikerslijst inzien. In die lijst kunt u bijv. zien wie de leden van de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het bestuur zijn. Rechtsboven kunt u bij mijn gegevens de informatie invullen die u over uzelf wilt delen, meldingen van berichten beheren of aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor intern of extern gebruik. Door rechtsboven in het vakje gebruiker een naam van een kind of een ouder in te typen vindt u alle informatie die de betreffende ouder wil delen over zichzelf en zijn/haar kind. U kunt op voor- of achternaam zoeken.
lees meer >>