Bestuur van de Stichting R.K.Onderwijs Lent

 Voorzitter

 Dhr. Lambert Zaad

 Secretaris

 Dhr. Bas Kurver

 Penningmeester

 Dhr. Chiwai Lam

 Overige leden

 Mevr. NatasjaTakasc

 Dhr. Bart Diepenbroek

 Dhr. Koen Haans 

mevr. Cathelijne Tesink

    
   
:  

: